ar

Saç Dökülmesi Sebepleri

Normal saçlı derideki tel sıklığı cm. karede 200 civarındadır. ( 130-280 kıl/cm. kare ). Ancak 100 kıl/cm kare normal grünümlü saç sıklığı verir. Tüm kafa saçlı derisinde ortalama 100 000 saç teli bulunur . Ancak kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Normal olarak günde 50-100 saç teli dökülmesi görülür. Bu sayının üzerine fazla olan dökülmeler tolare edilemez ve zamanla total saç sayısında eksiklik oluşur ve gözle görülür seyrek veya açık alanlar kendini gösterir. 50 yaşındaki erkeklerin % 50’si, kadınların %35’inde saç dökülmesi rahatsız edici seviyededir.

Sistemik bir hastalık veya saç dökülmesine neden olabilecek deri hastalığına bağlı olmayan saç dökülmeleri üç başlık halinde incelenebilir.

  • Dihidrotestotsteron seviyelesinin yüksek olması. Testosteronun yıkılıma ürünü dihidrotetosteron teminal kılları etkiyerek kıl follikül boyunun küçülmesi ve kılların vellus halini almasına neden olur.
  • Kimyasal maddeler kıl follikülünün reseptörlerini etkiler kıl gelişimini bozar. Güçlü temizleyici olan şampuanlar saç dökülmesinde çok etkilidir.
  • Beslenme bozuklukları. Vücudun yaşayabilmesi gibi saçın da yaşayabilmesi için de diyetin önemli yeri vardır. Saç için gerekli vitamin ve mineraller ( özellikle çinko ve bakır ) alınmıyorsa saç kayıpları artar.

Norwood Sınflandırması:

İlk sınıflandırma 1951 ylında Dr James B. Hamilton tarafından yapılmıştır 1970 yılında Norwood tarafından modifiye edilmiştir.

Halen erkek saç dökülmesinin şekli ve ciddiyetini belirlemek için yaygın olarak kullanılan Norwood sınflandırmasıdır. Esas olaral her iki yanlardan olan açılmanın derinleşmesi ve buna tepe arka bölgenin iştiraki ile ortaya çıkan değişik derecelerdeki saç dökülme kalıplarını içeren sınıflandırmadır.

 

1. Aşama: Genç erkek saç tipidir. Saç sınırı kaş açı yaptığı seviyede geriye doğru ilerlemiştir. Gerçek anlamda saç yetersizliği değildir.

2. Aşama: Yetişkin saç tipidir ve kaş kriz seviyesinde saç sınrı normal sınrın 1.5 cm. yukarısına çıkmıştır. Saç yetersizliği olarak değerlendirilmez.

3. Aşama: Erken dönem erkek tipi saç dökülmesidir. Şakak bölgesinde açılma görülür.

3. Aşama Tepe: Tepe bölgesindeki saçsıklığında azalmayı tanımlar.

4. Aşama: Saçlı derinin ön bölümü ve tepe bölgesinde belirgin saç kaybı vardır ancak tepe ile ön bölüm arasını ayıran saçlı bölüm görülür.

5. Aşama: Ön ve arka bölümdeki saç kayıpları artmış ve iki bölgeye ayıran orta ksımdaki saçlı köprü zayıflamaya başlamıştır.

6. Aşama: Ön ve arka saçsız alan birleşmiştir.

7. Aşama: Ön ve arka bölümü kaplayan geniş kel alan oluşmuştur. Saçlı bölge yanlara ve enseye çekilmiştir.

Norwood sınıflandırmasına gore A tipi saç dökülme aşamalarını önden arkaya doğru düzenli devam eden dökülmeler şeklinde tanımlanmıştır.

 

Norwood A Tipi dökülme şekli normal dökülme şekline gore çok daha az görülür. ( % 10’dan daha az ). Dökülme önden arkaya doğru gittiğinden dolayı kişinin dikkatini daha çok çeker. Bu nedenle de operasyon ihtiyacı daha erken kendini gösterir. Bu tip dökülme şekli ilaç tedavilerine de daha dirençlidir fakat saç ekiminden mükemmel sonuç alınır.

Norwood sınıflandırmasının dışında kalan dökülme şekilleri

Yaygın kalıplı saç dökülmesi

Dökülme sınırları belirlidir ve sınır içindeki tüm alanın seyrekleşmesi şeklinde başlar. Kişi tarafından geç farkedilir ve saç ekimi için iyi adaydırlar.

Yaygın kalıpsız dökülmesi

Dökülme sınırları belirli değildir ve tüm saçlı deride seyrekleşme görülür. Saç transplantasyonu için uygun aday değildirler.