ar

FUT Tekniği

1800 yıllarında başlayan saç ekim uygulamaları 1930 yılında Japon doktorlar tarafından  başarı ile uygulanmıştır. Küçük tam kalınlıkta saçlı deri yamaları ile saç, kaş ve sakal  onarımları yapmışlardır. Modern saç ekim tekniğinin babası olarak görülen Norman Orentreich 1950 yıllarında erkek tipi saç dökülmelerinin tedavisinde 6-8-12 mm. çaplı punch’lar kullanmıştır. 1980’li yıllarda punch çapı 4 mm.’ye inmiş ve her bir punch 2-4 kıl follikülü içerecek hale getirilmiştir.

 Follicular Unit Transplantation ( FUT ) tekniğinde ense bölgesinden 1-2 cm kalınlığında ve ihityaca göre 15-20 cm. boyunda şerit şekinde tam tabaka saçlı deri alınır. Saçlı deri alınan bölge yara kenarlarının yaklaştırılmasıyla kapatılır. Yara iyileşmesi olan bölgede kalıcı olarak 2-3 mm. kalınlığında ve alınan deri şeridi boyunda yara izi kalır. Bazen yara kenarları iyi bir şekilde karşı karşıya getirilmediyse veya yarada açılma olduysa yer yer 5-10 mm. arasında değişen yara izleri görülebilmektedir.  Alınan saçlı deri önce büyük parçalar sonra  da ekim yapılacak tek ünite haline getirilir. Bir ünite birbirine çok yakın aynı damardan beslenen ve yağ dokusu ile çevrelenmiş kıl kökü topluluğudur.  Bir ünitede 1-4 kıl follikülü bulunabilir.  Az sayıda kıl içeren üniteler ön bölüme, daha çok syıda kıl follikülü içeren üniteler ise gerilere transplante edilir.