ar

Kaş ,Kirpik ve Sakal Ekimi

Kaş, kirpik ve sakal bölgeleri küçük alanlar içermesine rağmen kıl özellikleri farklıdır, saçlı deriye göre kökün deri altındaki yerleşim yeri de farklılıklar içerir. Ekim yapılacak bölde kıl yapısına uygun alanlardan en ince punch’lar ve mikromotor kullanılarak tek folükül içerecek şekilde greftler alınır. Ekilecek alanda uygun yönde ve uygun derinlikte, uygun genişlikte ve uygun sıklıkta kanallar açılır. Kanallara yerleştirilen foliküller çıktıktan sonra kıl üretmeye devam edrler bu kılları bir süre kesmek gerekir. Daha sonraki zamanlarda bulunduğu bölgeye uyum gösteren folikül orijinal kıllara yakın kıl üretmeye başlar.