ar

PRP Uygulamaları

PRP ( Platelet Rich Plasma ) tadavisi, hastanın kendi kanının şekilli elemanları ayırıldıktan  sonra deri altına enjekte etme tekniğidir. İlk olarak saçlı deriye Florida’da Dr. Greco tarafından uygulanmış, 2009 yılında ise Dr. Jones tarafından açıklanmıştır. Alınan kan sntürfüj edildikten sonra şekilli elemanlar ayrılı. Yaklaşık ılarak

1/4 , 1/5 oranında şekilli kan hücrelerinden zengin enjekte edilebilecek sıvı elde edilir. Ekim yapılan alnın deri altına enjeksiyon yapılır. Bu bölgede akanlanma artışı ve hücre yenilenmesinde artış olur. Saç çıkarma tembelliği olan foliküller kıl üretmeye başlar, olan ince kıllar ise kalınlaşır ve boyları artar.