ar

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Estetik Yunancada değer bilimi yada değer felsefesi anlamına gelen aksiyolojinin iki bölümünden biridir. Aksiyolojiin diğer bölümü ise etik oluşturur. İnsan hareketleri (tüm yapıp etmeleri) ve ahlaki değerlerle ilgilenen kısmına ahlak (etik), doğadaki ve sanattaki güzellikleri, bu güzelliklerin niteliklerini ve güzel takdir yargılarını inceleyen kısmına ise ESTETİK (AEASTHETİC) denir. Ahlak doğru hareketlere temel olacak değerlerle ilgilenirken, estetik, hayalgücü ve yaratıcılığa dayanan doğal ve sanatsal güzelliklerle ilgilenir. bu özelliklerinden dolayı estetik değerler subjektiftir ve ölçülüp değerlendirilmesi en zor olan değerlerdir.

Estetik terimini 1750 yılında ilk ortaya atan Alman düşünür Alexander Gottlieb Baumgarten'in tanımladığı şekliyle estetik, duyusal bilginin bilimidir; konusu da duyusal yetkinliktir. Gerçekleştirmek istediği, güzel üstünde düşünme sanatıdır. Estetik kavramı güzel olanı aramak,duyumsamak şeklinde açıklanır. Duygu ve beğeninin yargılanması olarak da geçen duyusal-duygusal değerleri inceler. Sanat felsefesi ile yakından ilişkilidir

Baumgarten'dan önce, estetiği bir felsefe kolu olarak biçimlendiren önemli düşünürlerin başında Alman filozof Immanuel Kant gelmektedir. Estetik sözcüğü, Grekçe aisthesis ya da aisthanesthai sözünden gelir. Aisthesis sözcüğü; duyum, duygu, algılamak, duyular anlamına gelmektedir

Plastik Cerrahi görünüm ve fonksiyonu olması gereken hale getirmeyi amaçlayan cerrahi metoddur. Plastik kelimesi Yunanca'da şekil vermek anlamına gelen 'Plastikos' tan gelir. MÖ 2500 yıl öncesine uzanan Mısır papirus yazıtlarında Plastik Cerrahi'nin en eski cerrahi uygulama metodu olduğu görülmüştür. İlk estetik burun operasyonu 1887'de Dr. John Roe tarafyndan rapor edilmiştir. 1. Dünya savaşında ise yaralı ve uzuv kaybına uğrayan askerlerin fonksiyon ve görünümünü düzeltmeyi amaçlayan operasyonlar, Estetik ve Plastik Cerrahinin gelişmesinde büyük aşama kaydedilmesini sağlamıştır. Günümüzde Estetik Cerrahi lüks değil gereksinim olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Kişiler ise estetik gereksinimlerini çoğunlukla kendileri belirlemektedirler. ABD'de yılda 2 milyonun üzerinde insana Estetik Yüz Cerrahisi uygulanmaktadır. Bu operasyonların 500.000'den fazlasını estetik burun operasyonu oluşturmaktadır. Son yıllarda estetik göz kapağı ve yüz gençleştirme ve diğer estetik operasyonların popülariteleri de hızla artmaktadır. Tüm estetik operasyonlarda amaç doğal bir yapı oluşturmaktır. Her cerrahi uygulmada olduğu gibi Estetik Cerrahi operasyonlarında da bazı riskler vardır ancak tüm estetik operasyonlar göz önüne alındığında, iyi yapılan cerrahi planlama, titiz cerrahi işlem ve hasta ile kurulan iyi bir dialog ile operasyonlaryn çoğunluğunda yüz güldüren sonuçlar alınmaktadır. Bu nedenledir ki, estetik cerrahinin popülaritesi hızla artmaktadır.

Güzelliğin tam bir tanımı yoktur. Ancak, insanlık tarihinde güzellik önemli bir unsur olarak yerini almıştır. M.Ö. 1372 ile 1354 yıllarında Mısır krallığını yapmış olan Akhenaton'un eşi olan Nefertiti'nin güzelliği günümüze kadar dile gelmiştir. Nefertiti'nin kelime anlamı da güzel (mükemmel) anlamına gelmektedir. Güzellik ve yüz oranlarındaki standartlar Greko-Romen beğenisinde devam etmiştir. Rönesans döneminde ise Leonardo da Vinci şekil ve matematiksel olarak belirli standartlar ortaya koymuştur.

Bununla beraber güzellik kavramındaki standartlar toplumdan topluma çok değişiklik göstermektedir. Uzak doğu ve Afrikada'ki birçok toplumda değişik yüz ve vücut şekillerine sahip olmak güzel olarak değerlendirilmiştir. Günümüzde estetik cerrahinin amacı daha çok gençliğe geri dönüş ve yüz-vücut standartlarında dikkati çekecek tarzda olan sapmaların kabul görecek hale getirilmesi olarak açıklanabilir. Unutulmaması gereken ise hastanın beklentilerinin gerçekçi olması ve cerrahın yapabileceklerinin iyi açıklanmasıdır.

Bu sitede Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi hakkında bilmek istediklerinize yardımcı olabilmek amaçlanmıştır. Hasta fotoğraflarının internet sitelerinde yayınlanması kanunen yasaklanmış olmasından dolayı gerçek hasta resimleri sitemizde yer almamaktadır. Resim konusunda ayrıntılı bilgi almak için doktorunuz ben Nezail Demirciler sizlere yardıma hazırım. Tüm ziyaretçilere sağlık ve güzellikler diliyorum.

Sevgilerimle,

Op.Dr.Nezail DEMiRCiLER

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı