ar

Kulağın Gelişmemesi, Kulak Yapılması (Kulak Rekonstrüksiyonu)

Kulağın Gelişmemesi, Kulak Yapılması (Kulak Rekonstrüksiyonu)

Doğustan kulak gelişim bozukluğu yaklaşık olarak 5000 doğumda bir görülür. Ailesinde kulak gelişim anomalisi olanlarda daha fazla görülür. Neden olarak çok yönlü faktörler sorumludur. Erkeklerde kızlardan iki kat daha fazladır ve çoğunlukla sağ taraftadır. Nadir olarak iki taraflı görülür. Dış kulak gelişimi ile iç kulak gelişimi farklı yapılardan oluşmasından dolayı etkilenen kulak tarafının % 90’ında iç kulak mevcttur ve ses iletimi normal kadar olmasada mevcuttur. İç kulağa yönelik operasyon gereksinimi 9 hastanın ancak 1’inde gerekli görülür.

Çocuğun psikolojik olarak travma görmemesi için 4-5 yaş civarında düzletici operasyonlara başlanmalıdır. Karşı taraf kaburgadan alınan kıkırdaklar ile diğer kulaktan alınan kalıba göre kulak kıkırdağı oluşturulur. Yapılan kıkırdak kulagın olması gerek yerdeki deri altına gömülür. Aynı seansta veya daha sonraki seanslarda var olan kulak memesinin yeri düzeltilebilir. İlk seans sonrasında yerleştirilen kıkırdak arkası ayırılır ve açık bölge deri greftiyle kapatılır. Sonraki seanslarda kulak derinliği oluşturulur ve targus denilen kulak önü kabarıklığı oluşturulur.

Kulak gelişim bozukluğu ile beraber diğer organlarda da gelişim bozukluğu olabilir veya sendromlarla birlikte gelişebilir. Hastanın özellikle yaşamsal organlarında gelişim bozukluğu varmıdır yokmudur belirlenmesi gerekir. Kulak gelişim bozukluğu olan çocuk ailenin psikolojik yapısını bozacak derecede etkili olabilir. Hastanın ailesi plastik cerrah veya gerekirse psikiyatrik olarak iyi bir şekilde bilgilendirilmelidir. Hiçbir zaman normal kulak yapısı beklenmemelidir. Önemli olan toplum ve hasta tarafından kabul edilebilecek kulak şeklinin oluturulmasıdır.